Nieuws
Nieuwsbrief Rijksoverheid

Wilt u op de hoogte blijven van de aansluitroutes, actualisatie van de milieueffectrapportage (MER) en het tijdpad van vervolg en inspraakmomenten? Vijf keer per jaar komt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een update over deze onderwerpen die spelen rond de luchthaven.

Schrijf u via https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven in voor de nieuwsbrief ‘aansluitroutes Lelystad Airport’!

Een duurzame samenwerking tussen Dura Vermeer en De Lelystadse Boer Aanvliegverlichting Lelystad Airport