Nieuws
Ondertekening contract aanleg lucht- en landzijdige infrastructuur

Dura Vermeer gaat in opdracht van Schiphol Group de aanleg en het meerjarig onderhoud van de lucht- en landzijdige infrastructuur voor de nieuwe luchthaven van Lelystad verzorgen.  Advies- en ingenieursbureau Advin verzorgt de ontwerp- en engineeringswerkaamheden.

De overeenkomst op basis van de Best Value methode omvat het integrale ontwerp, de realisatie en gedurende vijftien jaar het onderhoud van de start- en landingsbaan, taxibanen, platformen, toegangswegen en parkeerterreinen op het publieke gedeelte.

Schiphol Group heeft gekozen voor een Europese aanbesteding op basis van de Best Value methodiek om daar de expertise en innovatiekracht van een marktpartij als Dura Vermeer optimaal te kunnen benutten. Zo past Dura Vermeer bij de aanleg van de start- en landingsbaan een innovatieve funderingstechniek toe. Hierdoor hoeft minder grond te worden afgegraven en minder zand aangevoerd. Naar verwachting scheelt dit circa 10.000 vrachtwagenritten en daarmee 490 ton CO2-uitstoot. Op de parkeerterreinen en toegangswegen wordt gebruik gemaakt van gelijkspanning en LED verlichting. Ook de vliegveldverlichting bestaat uit LED lampen. Hier wordt door gebruik van laagspanning met inductie een energiebesparing van 30% bereikt.

In het contract met Dura Vermeer is verder afgesproken dat een derde van de bouwomzet zal worden gerealiseerd met bedrijven uit de omgeving. Voor de onderhoudswerkzaamheden zal voor tweederde van de omzet lokale en regionale bedrijven worden ingeschakeld.

Dura Vermeer en Advin kunnen worden gezien als een expert in het aanleggen en onderhouden van start- en landingsbanen. Zo was het concern onder meer betrokken bij de aanleg van Polderbaan op Schiphol, reconstructie start- en landingsbaan Rotterdam The Hague Airport, verlenging en onderhoud start- en landingsbaan Maastricht Aachen Airport en recentelijk bij de verduurzaming van de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde.

In 2016 werkt Advin het ontwerp uit en begint Dura Vermeer met de voorbereidingen. Dura Vermeer start naar verwachting in januari 2017 met de echte bouwwerkzaamheden. In 2018 wordt de eerste passagiersvlucht verwacht.

Ontwikkeling Lelystad Airport
Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is afgesproken Schiphol selectief te ontwikkelen. Lelystad Airport gaat de groei op Schiphol ondersteunen als alternatief voor het niet-mainportgebonden verkeer. Lelystad Airport wordt gefaseerd ontwikkeld voor vluchten naar Europese (toeristische) steden en regio’s.

Aanleg ontsluitingsweg Lelystad Airport begint