Opening vakantieluchthaven

Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is afgesproken Lelystad Airport in de periode tot circa 2043 selectief te ontwikkelen. De ontwikkeling van Lelystad Airport voorziet in een gefaseerde bouw van de benodigde infrastructuur en faciliteiten. Het Ondernemingsplan dat door Schiphol Group en Lelystad Airport is opgesteld voorziet in een gefaseerde groei in twee tranches, met een eerste tranche naar 25.000 vliegtuigbewegingen en in de eindfase circa 45.000 vliegtuigbewegingen met passagiersvliegtuigen.

Met de geplande uitbreiding zal Lelystad Airport ook meer ruimte kunnen bieden aan vliegtuigonderhoudsbedrijven en zakenvluchten. De afgelopen jaren hebben al enkele grote onderhoudsbedrijven zich op Lelystad Airport gevestigd.

Op 1 april 2014 heeft Lelystad Airport/Schiphol Group een aanvraag gedaan voor een Luchthavenbesluit bestaande uit het ondernemingsplan van Lelystad Airport/Schiphol Group en het milieueffectrapport (MER). Op basis van de aanvraag heeft staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Ontwerp Luchthavenbesluit opgesteld. Dit Ontwerp Luchthavenbesluit is op 13 juni door de Ministerraad goedgekeurd.

Tot 31 juli 2014 heeft het Ontwerp Luchthavenbesluit en het MER ter visie gelegen en was er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijzen zijn beoordeeld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het MER door de Commissie voor de milieueffectrapportage. Op basis van de adviezen heeft de Raad van State in februari ook haar advies gegeven.

Op 31 maart 2015 heeft de staatssecretaris het Luchthavenbesluit afgegeven en kan er worden begonnen met de realisatie van de vakantieluchthaven in 2018.

Op 5 januari 2015 is officieel gestart met het aanbestedingsproces voor de ontwikkeling van Lelystad Airport, bestaande uit drie aanbestedingspercelen. Op 17 december 2015 is het eerste contract ondertekend met aannemer Dura Vermeer voor de realisatie van de lucht- en landzijdige infrastructuur en op 30 juni 2016 zijn de contracten getekend voor de realisatie van het terminalgebouw (JP van Eesteren, Croonwolter&Dros) en de integrale dienstverlening (Viggo).

In december 2016 heeft de Luchtverkeersleiding Nederland aangegeven niet tijdig verkeersleiding te kunnen leveren. Om deze reden was de opening van Lelystad Airport al met een jaar opgeschoven.

Na het besluit van de minister, om het proces op een zorgvuldige manier met bewoners en andere belanghebbende te bewandelen, zal Lelystad Airport haar deuren voor airlines en passagiers in 2020 openen.

Relevante documenten: